Thiệu Nghĩa's Profile

Thiệu Nghĩa

Thiệu Nghĩa

05/08/2000

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Thiệu Nghĩa đã đặt câu hỏi: Ai giúp em Cách đây 1 năm

    với hai số thực dương x,y thõa mãn điều kiện 3+ln\frac{x+y+1}{3xy}=9xy-3x-3y .Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=xy là

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Thiệu Nghĩa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm