YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.41 trang 21 SBT Toán 12

Giải bài 1.41 tr 21 SBT Toán 12

Giá trị lớn nhất của hàm số \(y =  - {x^2} + 4x - 5\) trên đoạn [0;3] bằng:

A. - 1

B. 1

C. 2

D. 0

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án A
Ta có , tọa độ đỉnh: \(x =  - \frac{b}{{2a}} = 2\)
\( \Rightarrow y\left( 2 \right) =  - 4 + 8 - 5 =  - 1;\)

\(\mathop {\,\,\max }\limits_{\left[ {0;3} \right]} \, = \max \left( { - 5; - 2; - 1} \right) =  - 1\)
Cách khác: Vì  nên parabol \(y =  - {x^2} + 4x - 5\) đạt cực đại tại đỉnh 

Vì vậy giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [0;3] là 

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.41 trang 21 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON