YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.45 trang 22 SBT Toán 12

Giải bài 1.45 tr 22 SBT Toán 12

Giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \frac{1}{{{x^2} + x + 1}}\) trên khoảng \(( - \infty ; + \infty )\) là:

A. 1

B. \(\frac{4}{3}\)

C.  \(\frac{5}{3}\)

D. 0 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án B.

\(y' = \frac{{ - 2x - 1}}{{{{\left( {{x^2} + x + 1} \right)}^2}}} = 0 \Leftrightarrow x =  - \frac{1}{2}\)

Bảng biến thiên

Vậy \(\mathop {\max }\limits_R y = \frac{4}{3}\).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.45 trang 22 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF