YOMEDIA
NONE

Bài tập 28 trang 24 SGK Toán 12 NC

Bài tập 28 trang 24 SGK Toán 12 NC

Trong các hình chữ nhật có chu vi là 40cm, hãy xác định hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi x(cm) là độ dài một cạnh của hình chữ nhật thì cạnh kia có độ dài 20–x (cm)

Điều kiện 0 < x < 20

Diện tích hình chữ nhật là S(x) = x(20-x) = 20-x2 với x thuộc (0; 20)

Ta có S'(x) = 20 - 2x; S'(x) = 0 ⇔ x = 10; S(10) = 100

Bảng biến thiên 

Vậy hình chữ nhật có diện tích lớn nhất khi nó là hình vuông có cạnh dài 10cm

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 24 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON