YOMEDIA
NONE

Bài tập 23 trang 23 SGK Toán 12 NC

Bài tập 23 trang 23 SGK Toán 12 NC

Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức: \(G\left( x \right) = 0,025{x^2}\left( {30 - x} \right)\), trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân ( x được tính bằng miligam). Tính liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất và tính độ giảm đó.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
D = \left( {0; + \infty } \right)\\
G(x) = 0,75{x^2} - 0,025{x^3}
\end{array}\)

\(G'\left( x \right) = 1,5x - 0,075{x^2};\)

\(G'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow x = 0\) hoặc x = 20

Bảng biến thiên

\(\mathop {maxG(x)}\limits_{x > 0}  = G(20) = 100\)

Liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất là 20 mg. Khi đó, độ giảm huyết áp là 100.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 23 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON