ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về GTLN và GTNN của hàm số

Nếu các em có những khó khăn liên quan đến Bài giảng Toán 12 Chương 1 Bài 3 Ứng dụng đạo hàm để tìm Giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (469 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1