Tìm GTLN của hàm số f(x)=(x+4)/x

bởi Mai Thuy 01/11/2018

Cho 1<=x<=3. Tìm gtln x +4/x

Câu trả lời (1)

 • Xét f(x) = \(x+\frac{4}{x}\) trên [1;3]

  f'(x) = 1 - \(\frac{4}{x^2}\) 

  f'(x) = 0 <=> 1  = \(\frac{4}{x^2}\) <=> x = 2 hoặc x = -2

  BBT: 

  x f'(x) f(x) 1 2 3 0 - + 4 5 13/3

  Từ BBT => Max f(x) trên đoạn [1;3] = 5 khi x = 1

  bởi vuthithu huong 01/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan