YOMEDIA
NONE

Bài tập 20 trang 22 SGK Toán 12 NC

Bài tập 20 trang 22 SGK Toán 12 NC

Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh vật học thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng: P(n) = 480 - 20n2

Hỏi phải thả bao nhiêu cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì sau một vụ, số cá trên mỗi đơn vị diện tích mặt hồ trung bình cân nặng:

Xét hàm số f(x) = 480 - 20x2 trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\)

Ta có: f'(x) = 480 - 40x; f'(x) = 0 ⇔ x = 12

Bảng biến thiên

Trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\) hàm số f đạt giá trị lớn nhất tại điểm x = 12. Từ đó suy ra rằng trên tập N* các số nguyên dương, hàm số f đạt giá trị lớn nhất tại điểm n = 12

Vậy muốn thu hoạch được nhều nhất sau một vụ thì trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ phải thả 12 con cá.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 22 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON