YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1.40 trang 21 SBT Toán 12

Giải bài 1.40 tr 21 SBT Toán 12

Hãy tìm tam giác vuông có diện tích lớn nhất nếu tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng hằng số a (a > 0).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Xét tam giác ABC vuông tại A.

Kí hiệu cạnh góc vuông AB là \(x,\,\,0 < x < \frac{a}{2}\)
Khi đó, cạnh huyển , cạnh góc vuông kia là :

\({AC = \sqrt {B{C^2} - A{B^2}}  = \sqrt {{{\left( {a - x} \right)}^2} - {x^2}} }\) hay \({AC = \sqrt {{a^2} - 2ax} }\)
Diện tích tam giác ABC là
\(\begin{array}{*{20}{l}}
{S\left( x \right) = \frac{1}{2}x\sqrt {{a^2} - 2ax} }\\
\begin{array}{l}
S'\left( x \right) = \frac{1}{2}\sqrt {{a^2} - 2ax}  - \frac{1}{2}\frac{{ax}}{{\sqrt {{a^2} - 2ax} }}\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{a\left( {a - 3x} \right)}}{{2\sqrt {{a^2} - 2ax} }}
\end{array}\\
{S'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{a}{3}}
\end{array}\)
Bảng biến thiên

Tam giác có diện tích lớn nhất khi \(AB = \frac{a}{3},BC = \frac{{2a}}{3}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.40 trang 21 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON