YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.38 trang 21 SBT Toán 12

Giải bài 1.38 tr 21 SBT Toán 12

Cho số dương m. Hãy phân tích m thành tổng của hai số dương sao cho tích của chúng là lớn nhất.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Cho . Đặt x là số thứ nhất, , số thứ hai là 
Xét tích 
Ta có \(P'\left( x \right) =  - 2x + m = 0 \Leftrightarrow x = \frac{m}{2}\)
Bảng biến thiên

Từ đó ta có giá trị lớn nhất của tích hai số là
\(\mathop {\max }\limits_{(o,m)} P\left( x \right) = P\left( {\frac{m}{2}} \right) = \frac{{{m^2}}}{4}.\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.38 trang 21 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF