YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.39 trang 21 SBT Toán 12

Giải bài 1.39 tr 21 SBT Toán 12

Một chất điểm chuyển động theo quy luật . Tính thời điểm t (giây) tại đó vận tốc  của chuyển động đạt giá trị lớn nhất.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Vận tốc chuyển động là , tức là \(v = 12t - 3{t^2}\)
Ta có \(v' = 12 - 6t = 0 \Leftrightarrow t = 2\)
Hàm số  đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng 
Vận tốc đạt giá trị lớn nhất khi . Khi đó \(\mathop {\max }\limits_{\left( {0; + \infty } \right)} V = {V_{CD}} = v\left( 2 \right) = 12\left( {m/s} \right)\).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.39 trang 21 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON