YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 80 SGK Hình học 10

Giải bài 2 tr 80 sách GK Toán Hình lớp 10

Lập phương trình tổng quát của đường thẳng \(\Delta \) trong mỗi trường hợp sau: 

a) \(\Delta \) đi qua điểm \(M( - 5; - 8)\) và có hệ số góc \(k =  - 3\)

b) \(\Delta \) đi qua hai điểm \(A(2;1)\) và \(B( - 4;5)\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

a) Phương trình của \(\Delta \) là : \(y + 8 =  - 3(x + 5) \Rightarrow 3x + y + 23 = 0\)

b) Đường thẳng \(\Delta \) đi qua \(A(2;1)\) và \(B( - 4;5)\) nhận vectơ \(\overrightarrow {AB}  = ( - 6;4)\) là một vectơ chỉ phương.

Suy ra AB có một VTPT là \(\overrightarrow n  \bot \overrightarrow {AB} .\) Chọn \(\overrightarrow n  = (2;3)\)

Phương trình tổng quát của AB là: \(2(x - 2) + 3(y - 1) = 0\)  

Hay: \(2x + 3y - 7 = 0\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 80 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1