ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 80 SGK Hình học 10

Giải bài 1 tr 80 sách GK Toán Hình lớp 10

Lập phương trình tham số của đường thẳng \(d\) trong mỗi trường hợp sau:

a) \(d\) đi qua điểm \(M(2;1)\) và có vectơ chỉ phương \(\vec a = (3;4)\)

b) \(d\) đi qua điểm \(M( - 2;3)\) và có vec tơ pháp tuyến \(\vec n = (5;1)\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

a) Phương trình tham số: \(d:\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 2 + 3t}&{}\\{y = 1 + 4t}&{}\end{array}} \right.\)

b) Vì \(\vec n = (5;1)\) nên ta chọn vectơ  \(\overrightarrow a  \bot \overrightarrow n \) có tọa độ \(\vec a = (1; - 5)\)

Từ đây ta có phương trình tham số của \(d:\) \(d:\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x =  - 2 + t}&{}\\{y = 3 - 5t}&{}\end{array}} \right.\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 80 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1