AMBIENT

Một cơ thể có kiểu gen AaBbDdEE. Khi gảm phân sẽ cho bao nhiêu loại giao tử và các giao tử mang các alen trội bằng bao nhiêu?

bởi Ngọc Ánh 26/09/2018

Một cơ thể có kiểu gen AaBbDdEE. Khi gảm phân sẽ cho bao nhiêu laoij giao tử và các giao tử mang các alen trội bằng bao nhiêu?

ADSENSE

Câu trả lời (3)

 • số loại giao tử 2^3 = 8 có tất cả 8 giao tử mang alen trội bạn nhé : ABDE , ADdE , AbDE , AbdE , aBDE , aBdE , abDE , abdE .

  bởi Trần Thảo 27/09/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Cơ thể dị hợp 3 cặp gen , các gen nàm trên các NST khác nhau và phân li độc lập với nhau Số giao tử tối đa được tạo ra là : 2 x 2 x 2 = 8 ( giao tử )
  Gồm: 
  ABDE, AbdE, AbDE, abDE, abdE, aBdE, aBDE, ADdE.
   

  bởi Nguyễn Hoàng Ngân 27/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA