AMBIENT

f1 thu được tỉ lệ 9 quả dẹt: 6 quả tròn: 1 quả dài. lấy ngẫu nhiên 1 cây quả dẹt ở f1 cho tự thụ phấn, xác suất sinh ra cây quả dẹt ở f2 là

bởi Nguyễn Ngọc Phương Thanh 07/01/2019

Ở thực vật, khi cho quả dẹt tự thụ phấn, f1 thu được tỉ lệ 9 quả dẹt: 6 quả tròn: 1 quả dài. lấy ngẫu nhiên 1 cây quả dẹt ở f1 cho tự thụ phấn, xác suất sinh ra cây quả dẹt ở f2 là

ADSENSE

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>