YOMEDIA

Viết trình tự của đoạn gen biết gen có đoạn AUG XUU GAX XGU GXG AXG UAU GXU AGA

bởi Lê Tường Vy 12/11/2018

AUG XUU GAX XGU GXG AXG UAU GXU AGA

viết trình tự của đoạn gen tổng hợp nên mARN đó và chỉ rõ mạch nào của gen là mạch làm khuôn

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Mạch khuôn: TAX GAA XTG GXA XGX TGX ATA XGA TXT

    Mach b/sung: ATG XTT GAX XGT GXG AXG TAT GXT AGA

    bởi Phạm Huy Hiệu 12/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA