AMBIENT

Viết sơ đồ lai biết thân cao x thân cao tạo F1 có 75% thân cao và 25 % thân thấp

bởi Bánh Mì 12/11/2018

Thực hiện các phép lai sau:

a. Trước hết theo dõi sự di truyền của cặp tính trạng về chiều cao, người ta thấy bố mẹ đều thân cao và các con f1 có tỉ lê 75% cao: 25% thấp. Giải thích và lâph SDL

b. Tiếp tục theo sự di truyền về hình dạng quả, thấy f1 xuất hiện 125 quả tròn:252 quả dẹt: 128 quả dài. Lập SDL

c. Lập SDL đẻ giải thích sự di truyền chung của cả 2 điều kiện đã nêu trên. Biết rằng chúng di truyền độc lập và quả tròn là trội

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a. P: thân cao x thân cao

  F1: 3 cao : 1 thấp = 4 tổ hợp = 2 x 2

  Mỗi bên bố mẹ cho 2 loại giao tử \(\rightarrow\) bố mẹ có KG dị hợp

  + A: cao, a: thấp

  P: Aa x Aa

  F1: 1AA : 2Aa : 1aa - 3 cao: 1 thấp

  b. Hình dạng quả:

  F1: 1 tròn : 2 dẹt : 1 dài = 4 tổ hợp = 2 x 2

  tính trạng quả dẹt là tính trạng trung gian \(\rightarrow\) trội lặn ko hoàn toàn

  B: tròn, Bb: dẹt, b: dài

  P: Bb x Bb

  F1: 1BB : 2Bb : 1bb

  1 tròn : 2 dẹt : 1 dài

  c. Sự di truyền chung của cả 2 tính trạng

  P: AaBb x AaBb

  F1: KG: (1AA : 2Aa : 1aa) x ( 1BB : 2Bb : 1bb)

  KH: (3 cao : 1 thấp) x (1 tròn : 2 dẹt : 1 dài)

  bởi Nguyễn Tân 12/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>