AMBIENT

Bùi Ngọc Quỳnh Trân's Profile

Bùi Ngọc Quỳnh Trân

Bùi Ngọc Quỳnh Trân

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Bùi Ngọc Quỳnh Trân đã đặt câu hỏi: Bài tập quy luật phân li Cách đây 12 tháng

    Mot phép lái cho tĩ lệ kiểu hình o tính trang thứ nhất 3:1, tính trạng thu hai là 1:1 các gen quy dinh hai tính trạng trên phân li doc lập tác động tiêu riêng lẻ. Tỉ lệ chúng về kiểu hình hài tính trạng là

     

  • Bùi Ngọc Quỳnh Trân đã đặt câu hỏi: Bài tập quy luật phân li Cách đây 12 tháng

    Mot phép lái cho tĩ lệ kiểu hình o tính trang thứ nhất 3:1, tính trạng thu hai là 1:1 các gen quy dinh hai tính trạng trên phân li doc lập tác động tiêu riêng lẻ. Tỉ lệ chúng về kiểu hình hài tính trạng là

     

Không có Điểm thưởng gần đây