AMBIENT

Xác định đời con có 3 alen trội biết AaBbccDd x AaBbCcdd

bởi Sam sung 16/10/2018

Cho phép lai AaBbccDd x AaBbCcdd

a/ xác định đời con mang 3 alen trội

b/ xác định đời con có tính trạng 2 trội và 2 lặn

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a/ Đời con mang 3 alen trội có các kiểu gen sau:
  AabbCcDd = 1/2.1/4.1/2.1/2 = 1/32
  aaBbCcDd = 1/4.1/2.1/2.1/2 = 1/32
  AABbccdd = 1/4.1/2.1/2.1/2 = 1/32
  AaBBccdd = 1/2.1/4.1/2.1/2 = 1/32
  => Tổng = 1/32 + 1/32 + 1/32 + 1/32 = 1/8
  b/ Đời con có tính trạng trội và 2 tính trạng lặn
  Có 6 trường hợp:
  TTLL = 3/4.3/4.1/2.1/2 = 9/64
  LLTT = 1/4.1/4.1/2.1/2 = 1/64
  TLTL = 3/4.1/4.1/2.1/2 = 3/64
  LTLT = 1/4.3/4.1/2.1/2 = 3/64
  TLLT = 3/4.1/4.1/2.1/2 = 3/64
  LTTL = 1/4.3/4.1/2.1/2 = 3/64
  => Tổng = 9/64 + 1/64 + 3/64x3 = 19/64

  bởi Phạm Thảo 16/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>