YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 10 SGK Sinh học 12

Giải bài 3 tr 10 sách GK Sinh lớp 12

Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN.
 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

- Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN:

  • ​Nguyên tắc bổ sung: Là nguyên tắc liên kết giữa một nucleotit và một nucleotit khác đối diện, trong các ADN hay ARN. Giữa 2 mạch của ADN: 
    • ​Adenin chỉ liên kết với Timin bằng 2 liên kết Hidro. (A - T) và ngược lại. 
    • Guanin chỉ liên kết với Xitoxin bằng 3 liên kết Hidro. (G - X) và ngược lại.
  • Nguyên tắc bán bảo tồn: Trong quá trình tổng hợp phân tử ADN mỗi phân tử ADN con tạo ra gồm một mạch của phân tử ADN mẹ (mạch gốc) và một mạch mới được tổng hợp.

- Ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN là:

  • Nhân đôi ADN trong pha S của kì trung gian để chuẩn bị cho quá trình nhân đôi nhiễm sắc thể và chuẩn bị cho quá trình phân chia tế bào.
  • Nhân đôi ADN giải thích cho sự truyền đạt thông tin di truyền một cách chính xác qua các thế hệ.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 10 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF