ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN - Sinh học 12

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về Sinh học 12 Bài 1 Gen, cấu trúc của gen, mã di truyền nhân đôi ADN thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về gen, nhân đôi ADN cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (487 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1