RANDOM

Bài tập 13 trang 12 SBT Sinh học 12

Giải bài 13 tr 12 sách BT Sinh lớp 12

Các mã bộ ba khác nhau ở

A. số lượng các nuclêôtit.                                        

B. thành phần các nuclêôtit.

C. trình tự các nuclêôtit.                                          

D. cả B và C

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

Các mã bộ ba khác nhau ở thành phần các nuclêôtit và trình tự các nuclêôtit. VD: a.a mở đầu AUG, CUU: leucine 

Ta chọn đáp án: D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 12 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

RANDOM