YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 10 SGK Sinh học 12

Giải bài 1 tr 10 sách GK Sinh lớp 12

Gen là gì? Cho ví dụ minh hoạ?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm nhất định. Sản phẩm đó có thể là một phân tử ARN hay một chuỗi pôlipeptit trong phân tử prôtêin.
  • Ví dụ: gen hêmôglôbin anpha, gen hêmôglôbin bêta, mã hoá cho các chuỗi pôlipeptit trong phân tử hêmôglôbin, Gen tARN mã hoá phân tử ARN vận chuyển...

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 10 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF