YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 10 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 10 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Nêu những điểm giống và khác nhau giữa tự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ (E.coli) với tự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bai 4

Sự tự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ (E.coli) với tự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực giống nhau là:

  • Cơ chế tự nhân đôi giống nhau.
  • Đều xảy ra ở kỳ trung gian.

Sự tự nhân đôi ở sinh vật nhân thực có các điểm khác với tự nhân đôi của sinh vật nhân sơ (E.coli) là:

  • Tế bào sinh vật nhân thực có nhiều phân tử ADN
  • Sự tự nhân đôi xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử ADN
  • Tạo ra nhiều đơn vị tái bản
  • Có nhiều loại ezim tham gia
  • Mỗi đơn vị nhân đôi gồm hai chạc hình chữ Y phát sinh từ một điểm khởi đầu và được nhân đôi đồng thời 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 10 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON