ADMICRO

Bài tập 1 trang 5 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 tr 5 sách BT Sinh lớp 12

Trong một phân tử mARN ở E. coli, tỉ lệ % các loại nuclêôtit như sau:

U = 20%, X = 22%, A = 28%.

a) Xác định tỉ lệ % từng loại nuclêôtit trong vùng mã hoá của gen đã tổng hợp nên phân tử mARN trên.

b) Trong phân tử mARN trên, nếu số nuclêôtit loại ađênin là 560 thì đoạn ADN làm khuôn để tổng hợp nên nó có chiểu dài bao nhiêu A0 ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

a)  Theo cơ chế phiên mã của gen ta có sơ đồ:

\(\begin{array}{l} ADN\left\{ \begin{array}{l} MBS\underline {T = 20\% X = 22\% A = 28\% G = 30\% } \\ MG\overline {A = 20\% G = 22\% A = 28\% G = 30\% } \end{array} \right.\\ m{\rm{AR}}N\overline {U = 20\% X = 22\% A = 28\% G = 30\% } \end{array}\)

 • Sơ đồ tổng hợp thành phần các nuclêôtit của đoạn mã hoá của gen khi một mạch của nó là 100%. Từ sơ đồ trên ta thấy:

\(\begin{array}{l} \% {A_{ADN}} = \% {T_{ADN}} = \frac{{\% {A_{ARN}} + \% {U_{ARN}}}}{2}\\ \% {G_{ADN}} = \% {X_{ADN}} = \frac{{\% {G_{ARN}} + \% {X_{ARN}}}}{2} \end{array}\)

 • Vậy ta có: \(\% {A_{ADN}} = \% {T_{ADN}} = 24\% ;\% {G_{ADN}} = \% {X_{ADN}} = 26\% \)

b) Số nuclêôtit của mARN : (560 ×100) : 28 = 2000 nuclêôtit.

 • Số nuclêôtit của mARN bằng số nuclêôtit trên mạch khuôn thuộc vùng mã hoá của gen.
 • Vậy, chiều dài đoạn ADN mã gốc tổng hợp nên phân tử mARN là: 2000 × 3,4A0 = 6800A0

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 5 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)