YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 10 SGK Sinh học 12

Giải bài 2 tr 10 sách GK Sinh lớp 12

Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Cấu trúc chung của gen mã hoá prôtêin là:

  • Vùng mã hoá: Mang thông tin mã hoá các axit amin.
    • Ở sinh vật nhân sơ, các gen có vùng mã hoá liên tục (gọi là gen không phân mảnh).
    • Ở sinh vật nhân thực,các gen có vùng mã hoá không liên tục, xen kẽ các đoạn mã hoá axit amin (êxôn) là các đoạn không mã hoá axit amin (intron). Vì vậy, các gen này được gọi là gen phân mảnh.
  • Vùng điều hoà: Nằm ở đầu 3' mạch mã gốc của gen, có trình tự nuclêôtit đặc biệt giúp ARNpolimeraza có thể nhận biết và liên kết để khởi động quá trình phiên mã, đồng thời cũng chứa trình tự nuclêôtit điều hoà quá trình phiên mã.
  • Vùng kết thúc: Nẳm ở đầu 5' mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 10 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON