YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 10 SGK Sinh học 12

Giải bài 6 tr 10 sách GK Sinh lớp 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng: Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là?

A. Tháo xoắn phân tử ADN.

B. Bẻ gãy các liên kết hidro giữa hai mạch ADN.

C. Lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.

D. Cả A, B, C.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là​:

  • Tháo xoắn ADN có enzim giraza.
  • Bẽ gãy liên kết hidro có enzim helicaza.
  • ADN pol lắp rắp các nucleotit tự do bổ sung vào với các nucleotit trong mạch khuôn của phân tử ADN theo nguyên tắc bổ sung → mạch mới được tổng hợp.

Đáp án đúng: C

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 10 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF