RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 11 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 tr 11 sách BT Sinh lớp 12

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

Quá trình nhân đôi ADN chủ yếu diễn ra ở

A. tế bào chất.                              B. ribôxôm.

C. ti thể.                                         D. nhân tế bào.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Quá trình nhân đôi ADN chủ yếu diễn ra ở nhân tế bào.

Ta chọn áp án: D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 11 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thanh Nguyên

  1 gia đính có 3 người con đứa 1 nhóm máu a , đứa 2 máu b , đứa 3 máu 0 xác định kiểu gen bố mẹ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  A La

  Bài 1 : Một quần thể thực vật có 5 cây có kiểu gen AA, 4 cây có kiểu gen Aa , 1 cây có KG aa . Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen của quần thể sau 4 thế hệ tự thụ phấn

  Bài 2 ; Một quần thể thực vật thế hệ ban đầu có thành phần kiểu gen là 0,5 AA ; 0,5Aa . Tính tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trong quần thể sau 5 thế hệ tự thụ phấn

  Bài 3 Ở 1 loài thực vật, A : hoa đỏ ; a : hoa trắng . trong phép lai giữa 2 cây hoa đỏ, người ta thu được 1000 cây, trong đó có 248 câyhoa trắng

  a) Giải thích thí nghiệm, viết sơ đồ lai từ P ---> F1

  b) Cho F1 tự thụ phấn . Tính tỉ lệ hoa đỏ, hoa trắng ở F2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Ở người, nhóm máu được qui định bởi các kiểu gen tương ứng:

  Nhóm máu A có kiểu gen: IAIA HOẶC IAIO

  Nhóm máu B có kiểu gen: IBIB HOẶC IBIO

  Nhóm máu O có kiểu gen: IOIO

  Nhóm máu AB có kiểu gen: IAIB

  a. Lập sơ đồ lai và xác định kiểu gen, kiểu hình của các con trong trường hợp sau:

  - Bố máu A, mẹ máu O

  - Bố máu AB, mẹ máu B dị hợp tử.

  b. Người có máu AB có thể sinh con máu O được không? vì sao?

  c. Bố máu A ( hoặc B có thể sinh con có máu O đc ko ? giải thích và cho biét nếu đc thì kiểu gen và kiểu hình của mẹ phải như thế nào?

  mọi ng giúp mình bài này với! mình cảm ơn nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  - một phân tử arn có tỉ lệ A:U:G:X = 1:5:3:2, trong số đó số nucleotit loại X của marn này là 120. Sử dụng phân tử marn này làm khuôn để phiên mã ngược tổng hợp nên phân tử ADN mạch kép. Nếu phân tử ADN được tổng hợp cos chiều dài bằng chiều dài của phân tử ARN thì tổng liên kết hiddro của ADN này là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  2. Một đoạn polipeptit có 6 axitamin gồm 4 loại trong đó có: 2 aa loại Pro, 1aa loại Cys, 1 aa loại Glu và 2 loại aa loại His. Cho biết số loại bộ mã tương ứng để mã hoá các axitaminn trên lần lượt 4,2,2 và 2. Nếu trình tự các axitamin trong đoạn mạch thay đổi thì có bn cách mã hóa khác nhau?
  A.57600
  B. 46080
  C. 14400
  D. 11520

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  Sự nhân đôi của ADN ngoài nhân (trong các bào quan ti thể, lạp thể) xảy ra:
  A. Phụ thuộc vào sự nhân đôi của tế bào

  B. Đồng thời với sự nhân đôi của ADN trong nhân
  C. Độc lập với sự nhân đôi của ADN trong nhân

  D. Nhân đôi một lần trong một chu kỳ tế bào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Hoạt động xảy ra trong pha G1 của kì trung gian là
  A. Sự tổng hợp nên tế bào chất và bào quan

  B. Trung thể tự nhân đôi

  C. ADN tự nhân đôi

  D. NST tự nhân đôi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  vai trò của cặp gen đồng hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Khi cho lai 2 cây cà chua bố mẹ P với nhau, được F1 có kiểu gen đồng nhất. Cho F1 giao phấn với 2 cây cà chua khác, thu được:

  - Với cây thứ nhất: 150 quả tròn,đỏ:151 quả đỏ,dẹt:51 quả vàng,tròn:50 quả vàng,dẹt

  - Với cây thứ hai: 180 quả đỏ,tròn:181 quả vàng,tròn:61 quả đỏ,dẹt:60 quả vàng,dẹt

  Xác định kiểu gen, kiểu hình của P, F1, cây thứ nhất, cây thứ hai. Viết sơ đồ lai từ P đến F1, F1 đến cây thứ nhất, cây thứ hai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  1 sợi của phân tử ADN xoắn kép có tỉ lệ (A+T)/(G+X)= o,6 thì hàm lượng G hoặc X của nó xấp xỉ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1