RANDOM
VIDEO

Bài tập 1 trang 9 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 tr 9 sách BT Sinh lớp 12

Một phân tử ADN chứa 650000 nuclêôtit loại X, số nuclêôtit loại T bằng 2 lần số nuclêôtit loại X.

a) Tính chiều dài của phân tử ADN đó (ra µm).

b) Khi phân tử ADN này nhân đôi, thì nó cần bao nhiêu nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

a) Ta có 2X=T => T= 1300000, mà A = T, G = X

 • Vậy tổng số nucleotit của phân tử ADN này là:

2X+2T = 3900000 nucleotit

 • Vậy chiều dài của phân tử ADN là:

L = 1950000 x 3.4 A= 6630000 A= 663 µm

b) phân tử ADN này nhân đôi một lần, môi trường phải cung cấp số nucleotit bằng với số nucleotit của phân tử ADN và bằng: 3900000 nucleotit

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 9 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thanh Truc

  Mọi người cho mình hỏi:

  phân biệt ( về nguyên nhân và cơ chế ) của hiện tượng trao đổi đoạn nst dẫn tới hoán vị gen với đột biến chuyển đoạn nst?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thùy Nguyễn

  Di truyền là gì?Hãy kể tên một số ví dụ về di truyền

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • bach hao

  Khi cho lai 2 cây cà chua bố mẹ (P) với nhau, được f1 có kiểu gen đồng nhất. Cho f1 giáo phấn với 2 cây ca chua khác, kết quả thu được :

  _với cây thứ nhất : 150 quả đỏ, tròn; 151 qua đỏ, dẹt;51quả vàng tròn ;50 qua vàng, dệt.

  _với cây thứ hai : 180 quả đỏ, tròn ; 61 qua đỏ, dẹt ;60 qua vàng, dệt. Hãy xác định kiểu gen, kiểu hình của P, F1, cây thứ nhất và cây thứ hai viết các sơ đồ lai minh họa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  một gen dài 5100 nucleotit, có A=30% số nucleotit của gen. Mạch thứ nhất của gen cóT bằng 200 nucleotit và G=1/2T. Hãy xác định:

  a, số nucleotit mỗi loại của gen

  b, Số ribonucleotit mỗi loại của ARN

  Giúp mình với các bạn nhé ^^ eoeo

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  trong 1 quần thể thực vật gen A quy định hoa đỏ, gen a guy định hoa trắng. Ở thế hệ xuất phát, xét 4 cây trong đó có 3 cây có kiểu gen Aa và 1 cây có kiểu gen aa. Hãy xác định tỉ lệ phân li kiểu hình, kiểu gen ở thế hệ F2 trong các trường hợp sau:

  1. Các cây trên quần thể trên tự thụ phấn

  2. Các cây trên quần thể trên giao phấn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  1 phân tử ADN có 8400 nucleotit gồm 4 gen . Số lượng nucleotit của từng gen lần lượt theo tỉ lệ = 1:1,5:2:2,5

  a,Tính chiều dài của từng gen

  b,Trên mạch 1 của gen ngắn nhất có tỉ lệ = A:T:G:X = 1:2:3:4 . Tính số lượng từng loại Nu trên từng mạch đơn và của cả gen ?

  c,Gen dài nhất có 3900 liên kết hidro . Tính % và số lượng từng loại Nu của gen ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  1.so sánh quá tình tự nhân đôi ADN và tổng hợp ARD

  2.ý nghĩa quá trình nhân đôi của ADN

  3.mối quan hệ giữa gen và tính trạng

  4.so sánh cấu tạo và chức năng của ADN và ARN

  5.ADN và ARN khác nhau điểm nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Ở bò, Gen A quy định lông vàng, Gen a quy định lông đen, Gen B quy định thân to, Gen b quy định thân nhỏ. 2 cặp Gen nói trên phân li độc lập với nhau. Xác định tỉ lệ kiểu hình ỏ F1 khi cho 2 bò thuần chủng có lông vang thân to lai với lông đen thân nhỏ.

  Giúp mình với!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Một gen tái sinh một số đợt đã sử dugj của môi trường 21000 Nu, trong đó loại A chiếm 4200. biết tổng số mạch đơn trong các gen tạo ra gấp 8 lần số mạch đơn của gen mẹ ban đầu.

  a) tính số lần tái sinh

  b) tính tỉ lệ % và số lượng từng loại Nu của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  1 cặp gen Bb tồn tại trên 1 cặp NST tương đồng. Gen B có chiều dài 5100 angtorong có A=15%. Gen b có chiều dài 4080 angtorong có số lượng 4 loại Nu bằng nhau.

  a)Tính số lượng Nu mỗi loại của gen

  b)Khi đem lai các cơ thể chứa cặp gen trên. Hãy xác định số lượng Nu mỗi loại trong từng kiểu gen ở đời con

  c)1 thế bào chứa cặp gen đó nguyên phân liên tiếp 3 đợt đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp mỗi loại Nu là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1