YOMEDIA

Bài tập 1 trang 9 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 tr 9 sách BT Sinh lớp 12

Một phân tử ADN chứa 650000 nuclêôtit loại X, số nuclêôtit loại T bằng 2 lần số nuclêôtit loại X.

a) Tính chiều dài của phân tử ADN đó (ra µm).

b) Khi phân tử ADN này nhân đôi, thì nó cần bao nhiêu nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

a) Ta có 2X=T => T= 1300000, mà A = T, G = X

  • Vậy tổng số nucleotit của phân tử ADN này là:

2X+2T = 3900000 nucleotit

  • Vậy chiều dài của phân tử ADN là:

L = 1950000 x 3.4 A= 6630000 A= 663 µm

b) phân tử ADN này nhân đôi một lần, môi trường phải cung cấp số nucleotit bằng với số nucleotit của phân tử ADN và bằng: 3900000 nucleotit

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 9 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA