AMBIENT

Tính khối lượng các muối thu được

bởi hi hi 28/04/2019

Cho một hỗn hợp dung dịch gồm 0,2 mol H2SO4 và 0,4 mol HCl phản ứng vừa đủ với hỗn hợp bazơ chứa 0,5 mol NaOH và 0,15 mol Ca(OH)2 . Tính khối lượng các muối thu được

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có: nSO4 = nH2SO4 = 0,2 mol

  ...........nCl = nHCl = 0,4 mol

  ...........nNa = nNaOH = 0,5 mol

  ...........nCa = nCa(OH)2 = 0,15 mol

  mkim loại = 0,5 . 23 + 0,15 . 40 = 17,5 (g)

  mgốc axit = 0,2 . 96 + 0,4 . 35,5 = 33,4 (g)

  mmuối = mkim loại + mgốc axit = 17,5 + 33,8 = 50,9 (g)

  bởi Ngô Minh Nhật 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>