AMBIENT

Tính thể tích dd HCl đã dùng

bởi Nguyễn Trà Giang 28/04/2019

Cho 8g bột CuO tác dụng vừa đủ vs dd HCl 2M thu đc dd muối.

a) Tính thể tích dd HCl đã dùng.b) Dung dịch muối thu đc nói trên cho tác dụng vs dd KOH 25% ( vừa đủ) tạo ra x gam tủa

-tìm x, tính khối lượng dd KOH đã dùng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • PTHH: CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O(1)

  -nCuO=8/80=0,1

  a)-Theo (1): nHCl=2nCuO=2*0,1=0,2

  =>V ddHCl=0,2/2=0,1(l)

  b)PTHH: CuCl2 + 2KOH -> Cu(OH)2 + 2KCl(2)

  -Theo (1): nCuCl2=nCuO=0,1

  -Theo (2): nCu(OH)2=nCuCl2=0,1

  =>x=0,1*98=9,8(g)

  -Theo (2): nKOH=2nCuCl2=2*0,1=0,2

  =>mKOH=0,2*56=11.2(g)

  =>m ddKOH=(11,2*100)/25=44,8(g)

  bởi Nguyễn Duy Thông 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>