Để sản xuất 200 tấn axit sunfuric cần dùng bao nhiêu tấn quặng pirit sắt ?

bởi A La 28/04/2019

Để sản xuất 200 tấn axit sunfuric cần dùng bao nhiêu tấn quặng pirit sắt ? biết hiệu suất quá trình phản ứng đạt 90%

Câu trả lời (1)

 • Sơ đồ tóm tắt:

  FeS2\(\rightarrow\)2H2SO4

  Cứ 120 tấn FeS2 tạo ra 196 tấn H2SO4(H=100%)

  Vậy x tấn FeS2 tạo ra 200 tấn H2SO4(H=90%)

  \(\rightarrow\)x=\(\dfrac{200.120}{196}.\dfrac{100}{90}\approx136,05\) tấn

  bởi Phan Cao Hoàng 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan