Tính khối lượng cuo đã phản ứng

bởi hà trang 28/04/2019

33. hòa tan 1 lượng bột Cuo cần 50ml hcl 1M
a) tính khối lượng cuo đã phản ứng
b) tính Cm dd thu được cho rằng Vdd sau phản ứng thay đổi không đáng kể

Câu trả lời (1)

 • =50ml=0,05l

  nHCl=1.0,05=0,05(mol)

  CuO+2HCl->CuCl2+H2O

  0,025...0,05.....0,025..............(mol)

  a)Theo PTHH:mCuO(pư)=0,025.80=2(g)

  b)Theo PTHH:\(n_{CuCl_2}\)=0,025(mol)

  =>CM(ddsau)=0,025:0,5=0,5M

  bởi Nguyễn Thanh 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan