Tính nồng độ mol của dd HCl cần dùng

bởi Nguyễn Lệ Diễm 13/05/2019

Cho 28,4g hỗn hợp gồm 3 kim loại: Al,Fe,Cu phản ứng vừa đủ với 500ml dung dịch HCl .Sau phản ứng thu được dd A 17,92l khí hidro (dktc) và 6,4g chất rắn k tan

A) tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp

B) tính nồng độ mol của dd HCl cần dùng

C)tính nồng độ mol các chất tan trong dd A( coi thể tích dung dịch không đổi)

Câu trả lời (1)

 • nH2=0,8(mol)

  vì Cu không phản ứng với dung dịch HCl , nên chất rắn sau phản ứng là Cu

  => m Al và Fe=mhh- mCu=28,4 - 6,4=22(g)

  Gọi a,b lần lượt là số mol của Al và Fe

  pt1: 2Al + 6HCl-> 2AlCl3 + H2

  vậ: a---------> 3a------>a------->1,5a(mol)

  pt2: Fe +2HCl -> FeCl2 + H2

  vậy: b--------->2b----->b---->b (mol)

  ta có hệ phương trình sau :\(\left\{{}\begin{matrix}27a+56b=22\\1,5a+b=0,8\end{matrix}\right.\)

  Giải hệ phường trình ta được: a=0,4 (mol), b=0,2 (mol)

  => mAl=n.M=0,4.27=10,8(g)

  mFe=0,2.56=11,2 (g)

  b) nHCl(cả 2Pt)=nHCl(1) + nHCl(2)=1,2+0,4=1,6(mol)

  => CM HCl=n/V=1,6/0,5=3,2(M)

  c) vì V thay đổi không đáng kể nên

  Vd d sau phản ứng=Vd d HCl=0,5(lít)

  \(C_{M_{ddAlCl_3}}=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,4}{0,5}=0,8\left(M\right)\)

  \(C_{M_{FeCl_2}}=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,2}{0,5}=0,4\left(M\right)\)

  bởi Nguyễn Hiệp 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan