Tính nồng độ mol của dd HCl cần dùng

bởi Nguyễn Lê Tín 29/04/2019

cho 10g hỗn hợp fe và cứ phản ứng vừa đủ 200 ml ddHCl. Sau phản ứng thu được 3.36 l khí H2

a. Viết pthh

b. Tính khối lượng một kim loại trong hỗn hợp

c. Tính nồng độ mol của dd HCl cần dùng

Câu trả lời (1)

 • nH2 = 3.36/22.4 = 0.15 (mol)

  Cu ko Pư với HCl

  PTHH Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2(k)
  theo đề 0.15 0.3 0.15

  mFe = 0.15 * 56 = 8.4 (g)

  mCu = 10 - 8.4 = 1.6 (g)

  CMddHCl = 0.3 / 0.2 = 1.5 (M)

  bởi Thùy nguyễn Linh 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan