AMBIENT

Cần lấy bao nhiêu ml mỗi dd để pha thành 2 (l) dd HNO3 15%

bởi Trần Bảo Việt 28/04/2019

Bài 2 : Có 2 dd : HNO3 40% (D=1,25(g/ml)) , HNO3 10% (D=1,06(g/ml)).

Cần lấy bao nhiêu ml mỗi dd để pha thành 2 (l) dd HNO3 15% (D=1,08(g/ml)) ?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 2 lít dung dịch HNO3 15%(d=1.08g/ml)

  => mdd = 1.08*2000= 2160(g).
  m HNO3 = %=324(g)
  lấy a(ml) dung dịch HNO3 40%(d=1.25g/ml)

  mdung dịch 1.25a(g).
  m HNO3 = 1.25a*40%(g)

  lấy b(ml) dung dịch HNO3 10% (d=1.06g/ml)

  mdung dịch = 1.06b(g).

  mHNO3=1.06b*15%(g)
  hai số a và b phải thỏa hệ phương trình

  =>a=288(ml) ; b = 90000/53(ml).

  bởi Trần Yến Quyên 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>