Tính VH2 thu được (ĐKTC)

bởi Mai Vàng 27/04/2019

27g Al + 14,6g HCl

a. Chất nào còn dư sau phản ứng? Dư bao nhiêu gam?

b. Tính VH2 thu được (ĐKTC)

Câu trả lời (1)

 • 2Al + 6HCl \(\rightarrow\)2AlCl3 + 3H2

  nAl=\(\dfrac{27}{27}=1\left(mol\right)\)

  nHCl=\(\dfrac{14,6}{36,5}=0,4\left(mol\right)\)

  Vì \(\dfrac{0,4}{3}< 1\)nên Al dư 1-\(\dfrac{0,4}{3}\)=\(\dfrac{2,6}{3}\)(mol)

  mAl dư=27.\(\dfrac{2,6}{3}\)=23,4(g)

  Theo PTHH ta có:

  \(\dfrac{1}{2}\)nHCl=nH2=0,2(mol)

  VH2=0,2.22,4=4.48(lít)

  bởi Trần Phương 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan