AMBIENT

Hãy pha thành 50 ml dd HCl có nồng độ 2M từ 2 dd trên.

bởi Thu Hang 28/04/2019

Bài 4 : Có 2 lọ đựng dd HCl . Lọ thứ nhất có nộng độ 1M , lọ thứ hai có nồng độ 3M .

Hãy pha thành 50 ml dd HCl có nồng độ 2M từ 2 dd trên.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi số ml dd HCl ở lọ 1 và 2 lần lượt là:a;b(ml)

  V của dd HCl 1M là:a

  V của dd HCl 3M là:3b

  Ta có: \(C_m=\dfrac{a+3b}{a+b}=2\left(a+b=50\right)\)

  \(\Leftrightarrow a+3b=100\)

  \(\Leftrightarrow2b=50\Leftrightarrow b=25\)

  \(\Rightarrow a=25\)

  Vậy để pha chế 50 ml dd HCl 2M thì ta cần đổ 25ml dd HCl 1M và 25ml dd HCl 3M

  bởi Hồng Thắm 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>