ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định nồng độ % các chất trong dd X

Lấy 91,25g dd HCL 16% cho tác dụng hết vs 9,75g Zn . Sau khi phản ứng kết thúc thu được dd X , chất khí Y

a) tính thể tích khí Y

b) xác định nồng độ % các chất trong dd X

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • PTHH: Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2\(\uparrow\)

  Theo pt: 1 2 1 1 (mol)

  Theo đề: 0,15 -> 0,3 -> 0,15 -> 0,15 (mol)

  Số mol Zn tham gia phản ứng là:

  nZn = \(\dfrac{m}{M}=\dfrac{9,75}{65}=0,15\left(mol\right)\)

  Số mol HCl có trong dung dịch ban đầu là:

  nHCl = \(\dfrac{m_{ddHCl}.C\%}{100\%.M}=\dfrac{91,25.16\%}{100\%.36,5}=0,4\left(mol\right)\)

  So sánh: \(\dfrac{n_{HClđề}}{n_{HClpt}}>\dfrac{n_{Znđề}}{n_{Znpt}}\left(\dfrac{0,4}{2}>\dfrac{0,15}{1}\right)\)

  => HCl dư, tính theo nZn.

  => Dung dịch X thu được gồm HCl dư và ZnCl2 sinh ra.

  a) Thể tích khí H2 sinh ra là:

  VH2= n.22,4 = 0,15.22,4 = 3,36 (l)

  b) Số mol HCl dư là:

  nHCl = nHCl - nHClpứ = 0,4 - 0,3 = 0,1 (mol)

  Khối lượng HCl dư là:

  mHCl dư = n.M = 0,1.36,5 = 3,65 (g)

  Khối lượng ZnCl2 sinh ra là:

  mZnCl2 = n.M = 0,15.136 = 20,4 (g)

  Khối lượng khí H2 sinh ra là:

  mH2 = n.M = 0,15.2 = 0,3 (g)

  Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là:

  mddsau pứ = mZn + mdd HCl - mH2

  = 9,75 + 91,25 - 0,3 = 100,7 (g)

  Nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch thu được là:

  C%HCl = \(\dfrac{m_{HCldư}}{m_{ddsaupứ}}.100\%=\dfrac{3,65}{100,7}.100\%\approx3,63\%\)

  C%ZnCl2 =\(\dfrac{m_{ZnCl_2}}{m_{ddsaupứ}}100\%=\dfrac{20,4}{100,7}.100\%\approx20,26\%\)

    bởi Trần Bình 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1