Tính c% của dd sau phản ứng

bởi Nguyen Ngoc 28/04/2019

37. cho 60g ba tác dụng với 60g dung dịch h2so4 30% . tính c% của dd sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • \(m_{H_2SO_4}\)=30%.60=18(g)

  =>\(n_{H_2SO_4}\)=18:98=0,184(mol)

  nBa=60:137=0,438(mol)

  *Ba tác dụng với H2SO4

  Ba + H2SO4->BaSO4 + H2

  0,184......0,184.....0,184..........0,184...(mol)

  Ta có:\(\dfrac{n_{Ba}}{1}\)>\(\dfrac{n_{H_2SO_4}}{1}\)=>H2SO4 hết,Ba dư

  Theo PTHH:nBa(dư)=0,438-0,184=0,254(mol)

  \(m_{BaSO_4}\)=0,184.233=42,872(g)

  \(m_{H_2}\)=0,184.2=0,368(g)

  *Ba tiếp tục tác dụng với H2O

  Ba+2H2O->Ba(OH)2+H2

  0,254..............0,254.....0,254...(mol)

  Theo PTHH:\(m_{Ba\left(OH\right)_2}\)=0,254.137=34,798(g)

  \(m_{H_2}\)=0,254.2=0,508(g)

  Ta có:mddsau=60+60-42,872-0,508-0,368=76,252(g)

  =>C%ddsau=\(\dfrac{34,798}{76,252}\).100%=45,6%

  bởi Nguyễn Hiệp 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan