Tính khối lượng muối thu được khi hòa tan 2,24 lít CO2(đktc) vào 100g dd Ca(OH) 5%

bởi Nguyễn Quang Minh Tú 20/04/2019

Tính khối lượng muối thu được trong các trường hợp sau :

a) Hòa tan 2,24lít CO2 (dktc) vào 100g dd Ca(OH) 7,4% ?

b) Hòa tan 2,24 lít CO2(đktc) vào 100g dd Ca(OH) 3,7%?

c) Hòa tan 2,24 lít CO2(đktc) vào 100g dd Ca(OH) 5% ?

Câu trả lời (1)

 • nCO2 = \(\dfrac{2,24}{22,4}\) = 0,1 (mol)

  nCaCO3 = 0,1 (mol)

  PT: CO2(k) + Ca(OH)2(dd) -----> CaCO3(r) + H2O(l)

  Theo pt ta có: nCaCO3 = nCa(OH)2 ( hoặc = nCO2 ) = 0,1 (mol)

  => mCaCO3 = 0,1 . 100 = 10 (g)

  Các ý dưới tương tự. Nhưng ông nhớ xét dư nha vì ý a hết nên tôi không ghi

  bởi Nguyễn Tuấn Anh 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan