ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 9 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 9 sách GK Hóa lớp 9

Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 sản phẩm là BaCO3 và H2O:

a) Viết phương trình hóa học

b) Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng

c) Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

\(n_{CO_{2}} =\frac{ 2,24 }{ 22,4} =0,1 \ mol\)

a) Phương trình phản ứng hóa học:

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O

b) Dựa vào phương trình phản ứng trên ta nhận thấy:

nBa(OH)2 = nCO2 = 0,1 mol.

⇒ CBa(OH)2 = 0,5 mol/lít.

c) Dựa vào phương trình phản ứng trên ta có:

nBaCO3 = nCO2 = 0,1 mol.

mBaCO3 = 0,1 x 197 = 19,7 g.

 

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 9 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1