YOMEDIA

Bài tập 4 trang 9 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 9 sách GK Hóa lớp 9

Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 sản phẩm là BaCO3 và H2O:

a) Viết phương trình hóa học

b) Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng

c) Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

\(n_{CO_{2}} =\frac{ 2,24 }{ 22,4} =0,1 \ mol\)

a) Phương trình phản ứng hóa học:

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O

b) Dựa vào phương trình phản ứng trên ta nhận thấy:

nBa(OH)2 = nCO2 = 0,1 mol.

⇒ CBa(OH)2 = 0,5 mol/lít.

c) Dựa vào phương trình phản ứng trên ta có:

nBaCO3 = nCO2 = 0,1 mol.

mBaCO3 = 0,1 x 197 = 19,7 g.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 9 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thủy

  Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 sản phẩm là BaCO3 và H2O

  a) Viết phương trình hóa học

  b) Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng

  c) Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hong Van

  Bằng phương pháp hóa học ,hãy nhận biết :

  a/ 4 lọ chất khí sau : CO , CO2 , O2 , N2 .

  b/ 4 lọ dung dịch sau : Na2CO3 , NaHCO3 , NaCl .

  HELP ME !!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  tách các chất khí trong hỗn hợp sau CO2 , O2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Hòa tan hoàn toàn 39,7g hỗn hợp gồm BaCO3 và CaCO3 vào dung dịch H2SO4 20%, sau phản ứng thu được 6,72l khí CO2 ở đktc

  a) Tính số mol khí CO2

  b)Tính KL mỗi muối có trong hỗn hợp ban đầu

  c) Tính % KL mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu

  d) Tính KL dung dịch axit cần dùng

  (H=1; S=32; Ca=40; O=16; C=12; Ba=137)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Nguyên tố X trong bảng hệ thống tuần hoàn có oxit có nhất dạng X2O5. Hợp chất khí với H của X chứa 8,82% lượng H. X là nguyên tố nào? Xác định công thức oxit trên?

  Làm ơn giúp e ạ, e đang cần gấp lắm nà.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Nguyên tố X có thể tạo ra 2 loại oxit mà trong mỗi oxit hàm lượng % cua X là 40% và 50%.Xác định nguyên tố X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Hãy làm sạch khí CO có lẫn: HCl, SO2, CO2. Viết PTHH.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  hòa tan hỗn hợp A gồm 0,03 mol Na2O; 0,02 mol BaO ; 0,05 mol K vào trong 58,4g dung dịch HCl 10%. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn

  a) dung dịch sau pứ có thay đổi màu quỳ tím không?

  B. viết các phản ứng hóa học xảy ra và tính khối lượng muối tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  có những khí ẩm(khí có lẫn hơi nước): N2, CO2, H2, O2, SO2. Khí nào có thể làm khô bằng canxioxit? Giải thích

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  giúp mk cái nha đang cần gấp

  Cho 2,24 lít \(CO_2\)(đktc)tác dụng với dung dịch có chữa 0,2mol \(Ca\left(OH\right)_2\).Phản ứng tạo muối trung hòa.Tính khối lượng muối tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  nung 75g đá vôi vs H=80 phần trăm thu được V(l) CO2 ở đktc

  a) tínhV

  b) dẫn V(l) khí CO2 trên vào dd Ba(OH)2 17,1 phần trăm tạo muối axit tính mddBa(oh)2 và C phần trăm của dd muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Khử 15,2g hỗn hợp gồm Fe2O3 và FeO bằng H2 ở nhiệt độ cao thu đc sắt kim loại. Để hòa tan hêt lượng sắt cần 0,4 mol HCl.

  a) Tính % về khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu

  b) Tính VH2 thu được ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  : Gọi tên các oxit và viết công thức các bazơ tương ứng với các oxit sau

  1. Na2O

  2. Cu2O

  3. BaO

  4. CrO

  5. K2O

  6. Li2O

  7. MgO

  8. Cr2O3

  9. MnO

  10. Al2O3

  11. CuO

  12. FeO

  13. Fe2O3

  14. CaO

  15. BeO

  16. ZnO

  17. PbO

  18. SnO2

  Bài tập 2: Gọi tên các oxit (2 cách có thể) và viết công thức các axit tương ứng với các oxit sau

  1. N2O5

  2. SO2

  3. P2O5

  4. SO3

  5. CO2

  6. SiO2

  Bài tập 3: Viết công thức hóa học các oxit tương ứng với tên gọi

  1. Chì (IV) oxit

  2. Thiếc (II) oxit

  3. Crom (VI) oxit

  4. Săt từ oxit

  5. Điphotpho trioxi

  6. Đi nitơ trioxit

  7. cacbon oxit

  8. Managan (VII) oxit

  9. Crom (V) oxit

  Viết phương trình phản ứng xảy ra khi

  a. Dẫn từ từ khí SO2 vào dung dịch KOH cho đến dư

  b. Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 cho đến dư

  c. Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 cho đến dư

  d. Dẫn từ từ khí SO2 vào dung dịch Ca(OH)2 cho đến dư

  e. Dẫn từ từ khí N2O5 vào dung dịch Ca(OH)2 cho đến dư

  f. Dẫn từ từ P2O5 vào dung dịch Ca(OH)2 cho đến dư

  g. Dẫn từ từ P2O5 vào dung dịch NaOH cho đến dư

  h. Dẫn từ từ P2O5 vào dung dịch Ba(OH)2 cho đến dư

  j. Dẫn từ từ P2O5 vào nước

  Bài tập 2: Viết phương trình phản ứng xảy ra khi

  a. Sắt (III) oxit tác dụng với dung dịch H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4

  b. Magie oxit tác dụng với dung dịch H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4

  c. Natri oxit tác dụng với dung dịch H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4

  d. Crom (II) oxit tác dụng với dung dịch H2SO4loãng, HCl, H3PO4

  f. Sắt từ oxit tác dụng với dung dịch H2SO4loãng, HCl, H3PO4

  g.Nhôm oxit tác dụng với dung dịch H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4

  h. Kẽm oxit tác dụng với dung dịch H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4

  j. Đồng (II) oxit tác dụng với dung dịch H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4

  Bài tập 3: Cho V lít khí SO3 sục từ từ vào nước sau phản ứng thu được dung dịch axit A. Cho m gam nhôm tác dụng vừa đủ với dung dịch axit A, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta thu được 6,72 lít khí hidro.

  a. Viết phương trình phản ứng xảy ra

  b. Xác định khối lượng nhôm tham gia phản ứng

  c. Xác định khối lượng muối nhôm sunfat thu được sau phản ứng

  d. Xác định thể tích khí SO3 đã tác dụng với nước (biết các khí đo ở đktc)

  Bài tập 4: Sục từ từ 8,96 lít khí SO2 vào 200 g dung dịch có chứa 36 gam NaOH.

  a. Viết phương trình phản ứng

  b. Xác định số gam mỗi muối tạo thành sau phản ứng (biết các khí đo ở đktc)

  Bài tập 5: Dẫn từ từ 11,2 lít khí CO2 vào 300 gam dung dịch trong đó có chứa 8 gam NaOH và 22.2 gam Ca(OH)2

  a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra

  b. Xác định số gam mỗi muối thu được sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng (biết các khí đo ở đktc)

  Bài tập 6: cho 56.8 gam điphotpho pentaoxit tác dụng với 300 gam dung dịch trong đó có chứa 32 gam NaOH. Sau phản ứng muối nào được tạo thành và khối lượng bao nhiêu gam?

  Bài tập 7: Hoàn tan hoàn toàn 81.2 gam hỗn hợp X gồm (K2O và Na2O) vào nước, sau phản ứng thu được dung dịch Y. Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch Y cho đến dư, thì thấy tốn hết 22,4 lít (biết các khí đo ở đktc)

  a. Viết các phương trình hóa học xảy ra
  b. Xác định khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp đầu

  c. Xác định khối lượng mỗi muối thu được sau phản ứng

  Bài tập 8: Hòa tan hoàn toàn m gam sắt từ oxit bằng dung dịch H2SO4, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta thấy tốn hết 58.8 gam axit sunfuric (H2SO4).

  a. Viết phương trình phản ứng xảy ra

  b. Xác định khối lượng Oxit sắt từ đã tham gia phản ứng

  c. Nếu dùng axit clohidric (HCl) để hòa tan lượng oxit sắt trên thì tốn hết bao nhiêu gam

  Bài tập 9: Tính thể tích khí Clo thu được ở đktc khi cho 8,7 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl dư biết phản ứng xảy ra như sau MnO2 + HCl ---> MnCl2 + Cl2 + H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  cho m(g) khí CO2 sục vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 0,05M thu được 0,1g chất không tan tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Hoà tan 6,2g Na2O vào 2 lít nước . Tính nồng độ mol của dung dịch thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  Cho 5.6l CO2(đktc) tác dụng với 100g NaOH 16%. Tính nồng độ các chất có trong phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  Nêu phương pháp chứng minh các khí SO2, CO, CO2, hơi nước và SO3 có trong cùng hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Hòa tan 16 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO bằng 250 gam dung dịch HCl 7,3% ( vừa đủ )

  a ) Tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

  b ) Tính khối lượng mỗi muối thu được

  c ) Tính C% các chất tan trong dung dịch thu được

  .

  Giúp mị nghen mọi người , mị cần gấp gấp gấp nha T^T

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Dẫn 3,36l Khí CO2 ở đktc vào 200ml dung dịch NaOH vừa đủ để tạo muối trung hòa.

  a,viết PTHH

  b,Tính nồng độ mol axit phản ứng

  c,Tính Khối lượng muối tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  1.Dùng phương pháp hóa học để tách riêng Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp gồm CaO và Fe2O3

  2.Phân biệt CaO và P2O5 bằng phương pháp hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  Cho các oxit sau: SO3, P2O5, Na2O5, CaO, BaO.

  Oxit nào tác dụng với:

  a. Nước

  b. Dung dịch H2SO4.

  c. Dung dịch Ba(OH)2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các gói bột sau

  a) P2O5, Fe2O3, CaO,ZnO b)Al203, FeO, CuO, MgO
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  1)Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học

  a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và P2O5

  b) Hai chất khí không màu là SO2 và O2

  Viết các phương trình hóa học.

  2) Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học.

  a) CaO, CaCO3; b) CaO, MgO.

  Viết phương trình hóa học

  3) Bằng phương pháp hóa học nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi dãy chất sau ?

  a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và Na2O.

  b) Hai chất khí không màu là CO2 và O2.

  Viết các phương trình hóa học.


  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Viết các pthh xảy ra

  bởi My Le 24/04/2019

  Dẫn từ từ 0,1 mol S02 vào 100ml dung dịch NaOH 2M . Viết các pthh xảy ra .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01 M, sản phẩm là muối canxi sunfit.

  a) Viết phương trình hóa học

  b) Tính khối lượng các chất sau phản ứng.  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Đốt cháy hoàn toàn mẩu C chứa 4% tạp chất không chất được bằng O2 thu được 11,2 lít hỗn hợp A (đktc). Sục từ từ A vào 200ml dung dụng hỗn hợp Ca(OH)2 1M và NaOH 0,5M. Sau phản ứng thu được 15 g kết tủa.

  a) Viết PTHH

  b) Tìm khối lượng và thể tích O2 đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Cho 3,92g CaO tác dụng hết vs nước được 650 mldd.Dẫn 1,12l khí Co2 ở đktc đi qua dd trên.Hãy tính khối lượng các chất sau phản ứng

  mình cần gấp lắm các bn giúp mình nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  Nêu phương pháp chứng minh các chất sau có trong hỗn hợp gồm: CO, SO2, CO2 và hơi nước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Bài toán :

  Hấp thụ toàn bộ lưu huỳnh trioxit vào nước thu được 200ml dung dịch axit sunfuric

  a/ Tính khối lượng lưu huỳnh trioxit đã dùng. Biết nồng độ axit thu được là 1M

  b/ Tính thể tích dung dịch bari hidroxit 2M cần dùng để trung hoà dung dịch axit trên. Khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu gam ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  cho 4,4 lít hỗn hợp khí A gồm SO2 , CO2 có tỉ khối so với H2 là 27 , tính thể tích dd NaOH 1M nhỏ nhất để hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít hh khí A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Tìm CTHH của oxit

  bởi can chu 24/04/2019

  GIÚP MÌNH VỚI MỌI NGƯỜI!!!

  Khử hết 3,48 g một oxit của kim loại R cần 1,344 l H2 (đktc). Tìm CTHH của oxit thanghoa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Một oxit cacbon có tỷ lệ khối lượng giữa C và O là 3:4 công thức hóa học của oxit là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Bài toán :

  Cho 1 lượng vừa đủ kẽm oxit tác dụng với 146 gam dung dịch axit clohidric 10%

  a/ Tính khối lượng oxit đã dùng

  b/ Tính nồng độ phần trăm muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  cho 6,72l khí CO2 tác dụng với dung địch NaOH dư tạo ra muối trung hòa

  a. tính khối lượng NaOH đã dùng trên để tạo ra muối trung hòa

  b. cho 0,2 mol NaOH tác dụng với CuCl2 thu được kết tủa X .Nung kết tủa X đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y . Tính khối lượng chất rắn Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Trộn khí SO2 và khí O2 thành hỗn hợp X có khối lượng mol trung bình là 48g

  a)tính % thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp suy ra % khối lượng

  b)Cho một ít V2O5 vào trong hỗn hợp X nung đến 400 độ c thì thu được hỗn hợp khí Y biết H%=80% . Tính % thể tích hỗn hợp khú Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Viết PTHH nêu tính chất của CaO; Fe3O4;SO2;Al2O3;CO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Bài 1: Xác định công thức oxit của kim loại có hóa trị II có M= 72

  Bài 2 : Xác định công thức oxit của kim loại có chứa 72,41 % Fe

  Bài 3 : Xác định công thức oxit của kim loại có M=46

  giúp mk với mk đang cần gấp ,cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Cho các chất sau: K2O, SO3, Na2O,MgO,ZnO,CO2,CaO,BeO,Li2O,P2O5,BaO,Al2O3,FeO,SO2,Fe3O4,AgO,CuO,Fe2O3,N2O5,SnO,HgO,NiO,SiO2,Cr2O3,Cu2O,Hg2O

  a) Phân loại các oxit trên

  b) Oixt nào tác dụng được với H2O. Viết phương trình phản ứng

  c)Oxit nào tác dụng được với dung dịch axit HCl,H2SO4,HNO2,H2PO4,H2SO4,HCO3. Viết phương trình phản ứng.

  d) Oxit nào tác dụng được với KOH,Ca(OH)2,NaOH,Ba(OH)2, LiOH. Viết phương trình phản ứng

  e) Những oxit nào tác dụng được với nhau. VIết phương trình phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học: BaO, CaO, P2O5.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA