Bài tập 4 trang 9 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 9 sách GK Hóa lớp 9

Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 sản phẩm là BaCO3 và H2O:

a) Viết phương trình hóa học

b) Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng

c) Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nhận định & Phương pháp

Dạng toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm thổ

Tính số mol CO2 → Lập tỉ lệ \(\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{Ba{{(OH)}_2}}}}}\)

  • Nếu \(\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{Ba{{(OH)}_2}}}}}\) \(\leq\) 1 ⇒ Tạo muối BaCO3
  • Nếu 1 <  \(\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{Ba{{(OH)}_2}}}}}\) < 2 ⇒ Tạo 2 muối BaCO3 và Ba(HCO3)2
  • Nếu  \(\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{Ba{{(OH)}_2}}}}}\) \(\geq\) 2 ⇒ Tạo muối Ba(HCO3)2

​Cụ thể bài 4 cho sẵn công thức muối là BaCO3 thì bài toán trở nên đơn giản hơn.

Dữ kiện cho phản ứng vừa hết nên từ số mol CO2 ta tính được nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng và khối lượng chất kết tủa thu được.

Lời giải:

\(n_{CO_{2}} =\frac{ 2,24 }{ 22,4} =0,1 \ mol\)

a) Phương trình phản ứng hóa học:

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O

b) Dựa vào phương trình phản ứng trên ta nhận thấy:

nBa(OH)2 = nCO2 = 0,1 mol.

⇒ CBa(OH)2 = 0,5 mol/lít.

c) Dựa vào phương trình phản ứng trên ta có:

nBaCO3 = nCO2 = 0,1 mol.

mBaCO3 = 0,1 x 197 = 19,7 g.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 9 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ