Xác định X biết X có thể tạo ra 2 loại oxit mà trong mỗi oxit hàm lượng % của X là 40% và 50%?

bởi Nguyễn Hồng Tiến 23/04/2019

Nguyên tố X có thể tạo ra 2 loại oxit mà trong mỗi oxit hàm lượng % cua X là 40% và 50%.Xác định nguyên tố X

Câu trả lời (1)

 • Đặt công thức 2 oxit trên là XxOy(40%X) và XaOb(50%X)

  XxOy

  Ta có: \(\dfrac{Xx}{16y}=\dfrac{40}{60}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow Xx=\dfrac{32y}{3}\Rightarrow X=\dfrac{32y}{3x}=\dfrac{16}{3}\cdot\dfrac{2y}{x}\)

  (với 2y/x là hóa trị của X)

  Lập bảng biện luận hóa trị => Với 2y/x=6=>X=32(X là S)

  2y/x=6 thì 2y=6x=>x/y=1/3

  Do đó CTHH XxOy là SO3

  XaOb<=>SaOb

  Ta có \(\dfrac{32a}{16b}=\dfrac{50}{50}=1\Rightarrow32a=16b\Rightarrow\dfrac{a}{b}=\dfrac{16}{32}=\dfrac{1}{2}\)

  Do đó CTHH XaOb là SO2

  bởi Nguyễn Hợp 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan