YOMEDIA
NONE

Bài tập 2.1 trang 4 SBT Hóa học 9

Bài tập 2.1 trang 4 SBT Hóa học 9

Kim loại M tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí hiđro, dẫn khí hiđro đi qua oxit của kim loại N nung nóng. Oxit này bị khử cho kim loại N. M và N là

A. đồng và chì    

B. chì và kẽm

C. kẽm và đồng    

D. đồng và bạc

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.1

Phương án C. Cặp kim loại kẽm và đồng (M là Zn, N là Cu)

Các phương trình hoá học:

Zn + 2HCl → ZnCl+ H2

CuO + H2 to→ Cu + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.1 trang 4 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON