ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng dung dịch H2SO4 nồng độ 19,6% để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit trên

Hòa tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp CuO và ZnO. Cần 300ml dung dịch HCl 1M

a)Tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đồng

b)Tính khối lượng dung dịch H2SO4 nồng độ 19,6% để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit trên

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a)Ta có:

  CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O

  ..x.........2x............x...........x

  ZnO + 2HCl -> ZnCl2 +H2O

  ..y.........2y..........y.........y

  \(n_{HCl}\) = 0,3.1 = 0,3 mol

  => 2x + 2y = 0,3 (1)

  Mà 80x + 81y = 12,1 (2)

  Từ (1) và (2) giải hệ pt ta có:\(\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  => mCuO = 0,05. 80 = 4 (g)

  => % CuO = \(\dfrac{4}{12,1}.100\%\)= 33%

  => % Zno = 100% - 33% = 67%

  b) CuO + H2SO4 -> CuSO4 + H2O

  ZnO + H2SO4 -> ZnSO4 + H2O

  \(n_{H_2SO_4}\) = \(\dfrac{1}{2}\) nHCl = 0,15 mol

  \(m_{H_2SO_4}\) = 0,15.98 = 14,7 g

  => \(m_{ddH_2SO_4}\)= \(\dfrac{14,7}{19,6\%}\)= 75 g

    bởi Phạm Cát Lượng 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1