Xác định X biết hợp chất với H có chứa 8,82%X và hợp chất với oxi có dạng X2O5?

bởi Mai Anh 23/04/2019

Nguyên tố X trong bảng hệ thống tuần hoàn có oxit có nhất dạng X2O5. Hợp chất khí với H của X chứa 8,82% lượng H. X là nguyên tố nào? Xác định công thức oxit trên?

Làm ơn giúp e ạ, e đang cần gấp lắm nà.

Câu trả lời (1)

 • -Hóa trị của X trong hợp chất với oxi X2O5 suy ra X có hóa trị V trong hợp chất với oxi\(\rightarrow\)Hóa trị của X trong hợp chất với H là 8-5=3

  -Vậy Công thức hợp chất với H là XH3

  %H=\(\dfrac{3.100}{X+3}=8,82\rightarrow\)300=8,82(X+3)

  \(\rightarrow\)300=8,82X+226,46

  \(\rightarrow\)8,82X=273,54\(\rightarrow\)X=\(\dfrac{273,54}{8,82}\approx\)31(P)\(\rightarrow\)Oxit: P2O5

  bởi Nguyễn Trọng 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan