Tính khối lượng muối thu được

bởi Trần Thị Trang 20/04/2019

dẫn từ từ 3,136 l khí CO2 (đktc) vào một dd có hào tan 12,8g NaOH, sản phẩm là muối Na2CO3

a, chất nào đó lấy dư , dư bao nhiêu l (hoặc gam)

b, tính khối lượng muối thu được

Câu trả lời (1)

 • Theo đề ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}nCO2=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\\nNaOH=\dfrac{12,8}{40}=0,32\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  a) PTHH :

  \(2NaOH+CO2->Na2CO3+H2O\)

  0,3mol.............0,15mol......0,15mol

  Ta có : \(\dfrac{0,32}{2}>\dfrac{0,15}{1}=>nNaOH\left(dư\right)\) ( tính theo nCO2)

  => mNaOH(dư) = 0,02.40 = 0,8(g)

  b) Khối lượng muối thu được là :

  mNa2CO3 = 0,15.106 = 15,9(g)

  bởi Trực Nguyên 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan