ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính % khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

Bài 1: Cho 5,7 g hỗn hợp CuO và Al2O3 tan hết trong 150ml dung dịch HCl 2M. Sau phản ứng, lượng axit còn dư trung hòa vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 1M.

a) Tính % khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

b) Tính nồng độ mol của các chất sau phản ứng hòa tan.

Bài 2: Một lượng 13,5g Al tác dụng vừa đủ với 2,2 lít dung dịch HNO3 cho bay ra hỗn hợp gồm 2 khí NO và N2O, biết tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 bằng 19,2

a) Tính số mol mỗi khí tạo ra

b) Tính CM dung dịch axit ban đầu.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1 :Gọi nCuO=a(mol)

  .................nAl2O3=b(mol)

  CuO + 2 HCl ➞ CuCl2 + H2O

  a...............2a............a.............a.......(mol)

  Al2O3 + 6 HCl ➞ 2 AlCl3 + 3H2O

  b................6b.............2b..........3b.......(mol)

  HCl + NaOH ➞ NaCl + H2O

  0.1..........0.1...........0.1......0.1.....(mol)

  nNaOH=0.1*1=0.1(mol)

  nHCl (ban đầu)=0.15*2=0.3(mol)

  nHCl (phản ứng với oxit )= 2a+6b=0.3-0.1=0.2

  Mặt khác 80a+102b=5.7

  =>a=0.05;b=1/60

  %CuO=\(\dfrac{80*0.05}{5.7}*100\)%=70.175%

  %Al2O3=100%-70.175%==29.825%

  b)CM (CuCl2)=0.05/0.15=0.333M

  CM (Al2O3)=(1/60)/0.15=0.111(mol)

    bởi Tuyến Nguyễn 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1