ON
YOMEDIA
VIDEO

Nhận biết 7 oxit ở dạng bột gồm: Na2O, CaO, Ag2O, Al2O3, Fe2O3

Nhận biết 7 oxit ở dạng bột gồm: Na2O, CaO, Ag2O, Al2O3, Fe2O3, MnO2, CuO

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • - Lấy mẫu thử và đánh dấu

  - Cho nước vào các mẫu thử

  + Mẫu thử tan: Na2O, CaO (I)

  Na2O + H2O \(\rightarrow\) 2NaOH

  CaO + H2O \(\rightarrow\) Ca(OH)2

  + Mẫu thử không tan: Ag2O, Al2O3, Fe2O3, MnO2, CuO (II)

  - Sục CO2 vào sản phẩm nhóm I

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng; CaO

  Ca(OH)2 + CO2 \(\rightarrow\) CaCO3 + H2O

  + Mẫu thử không hiện tượng: Na2O

  - Cho NaOH vào nhóm II

  + Mẫu thử tan: Al2O3

  Al2O3 + 2NaOH \(\rightarrow\) 2NaAlO2 + H2O

  + Mẫu thử không tan: Ag2O, Fe2O3, MnO2, CuO (III)

  - Cho HCl vào nhóm III

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng: Ag2O

  Ag2O + 2HCl \(\rightarrow\) 2AgCl + H2O

  + Mẫu thử xuất hiện khi bay lên: MnO2

  MnO2 + 4HCl \(\rightarrow\) MnCl2 + Cl2 + 2H2O

  + Mẫu thử xuất hiện dung dịch vàng nâu: Fe2O3

  Fe2O3 + 6HCl \(\rightarrow\) 2FeCl3 + 3H2O

  + Mẫu thử xuất hiện dung dịch xanh: CuO

  CuO + 2HCl \(\rightarrow\) CuCl2 + H2O

    bởi Lê Thị Thùy Trang 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1