YOMEDIA

Tính m sau phản ứng khi cho 56ml khí SO2 tác dụng 350ml Ca(OH)2?

bởi Nguyễn Hạ Lan 22/04/2019

1/ Dẫn 56ml (đktc) khí SO2 đi qa 350ml dd Ca(OH)2 có nồng độ 0,01M. Tính khối lượg các chất sau pứ

2/ 400ml dd HCl có nồng độ 3,5M hòa tan vừa đủ 40g hỗn hợp CuO và Fe2O3. a) Viết pt , b) Tính khối lượg của mỗi oxit bazo có trog hỗn hợp ban đầu

3/Cho một lượg dd H2SO4 10% vừa đủ t/d hết với 16g CuO. Tính nồg độ phần trăm của dd muối thu đc ​

​Giúp mình với mình đag cần gấp . Cảm ơn

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 2/ 400ml dd HCl có nồng độ 3,5M hòa tan vừa đủ 40g hỗn hợp CuO và Fe2O3. a) Viết pt , b) Tính khối lượg của mỗi oxit bazo có trog hỗn hợp ban đầu

  ----

  PTHH: (1) CuO + 2 HCl -> CuCl2 + H2O

  (2) Fe2O3 + 6HCl -> 2 FeCl3 + 3H2O

  nHCl= (400/1000).3,5= 1,4(mol)

  - Gọi x,y lần lượt là số mol của CuO, Fe2O3 trong hh kim loại (x,y >0 ) (mol)

  Ta có: nCuO = x(mol) => mCuO = 80x(G)

  nFe2O3=y (mol) => mFe2O3 = 160y(g)

  Ta có: mCuO + mFe2O3= mhh

  <=> 80x +160y= 40 (a)

  -> nHCl(1)= 2x(mol) ; nHCl(2)= 6y(mol)

  nHCl(1) + nHCl(2) = nHCl(tổng)

  <=> 2x+6y= 1,4 (b)

  Từ (a), (b) ta có hpt:

  \(\left\{{}\begin{matrix}80x+160y=40\\2x+6y=1,4\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

  => mCuO= 80x= 80.0,1=8(g)

  mFe2O3= 40- 8= 32(g)

  bởi Nguyễn Hiếu 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA